Trải nghiệm đích thực này mang đến cơ hội thưởng ngoạn Vịnh Bắc Bộ (Vịnh Lan Hạ, Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long) theo phong cách độc đáo. Trải nghiệm hoàn toàn riêng biệt và được di chuyển bằng xe limousine góp phần làm giảm thời gian di chuyển từ Hà Nội chỉ còn 1,5 giờ.

Colm Hutchinton - Director of Halo Digital Marketing Agency